Vaše česká směnárna pro Karlovarský kraj v GLOBUSU
Hledat
Navigace: Karlovarská směnárenská > Kurzovní lístek - valuty

Kurzovní lístek - valuty

 

Platný od: 16. 06. 2024

 

   MĚNA

NÁSOBEK

NÁKUP -  BUY

PRODEJ - SALE

  USD

1

21,80

23,60 

   EUR

1

23,90

25,50 

   GBP

1

27,50

30,30 

   CHF

1

23,50

26,50 

   PLN

1

  5,30

  6,20 

   HRK

    1     

  0,00

  0,00 

   HUF

100

  6,20

  7,20 

neúčtujeme žádný další poplatek

0% commission

Pro nákup a prodej většího objemu valut se objednejte na lince 353 230 924.

(směnárna si v reakci na devizový trh vyhrazuje právo měnit kurzy kdykoliv v průběhu dne)

 

POUČENÍ ZÁKAZNÍKA v souvislosti se změnou zákona, účinnou dnem 1. 4. 2019

(1) Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl; odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu.

(2) Převyšuje-li částka složená zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1000 EUR, může zákazník odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1000 EUR.

(3) Lhůta podle odstavce 1 běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které zákazník směnárenský obchod provedl. Proti zákazníkovi, který se dovolá provozní doby uvedené na dokladu o provedení směnárenského obchodu, nemůže provozovatel namítat, že lhůta podle odstavce 1 již uplynula. Je-li lhůta podle odstavce 1 přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

(4) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu zákazníkovi doklad o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.

(5) Zákazník má právo podat návrh na řešení sporu Kanceláří finančního arbitra (adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz) nebo stížnost u České národní banky (adresa Na příkopě 28, 115 03 Praha 1,  https://www.cnb.cz/exchange).

A customer may withdraw change trade of 3 hours of change to trade, and in the establishment of trade; change withdrawal must be carried out to the extent of the change trade.

Client is entitled to submit a proposal to solve the dispute to the Office of Financial Arbiter (address Legerova 69, 110 00 Praha 1, https://www.finarbitr.cz) or submit a complaint to Czech National Bank (address Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, https://www.cnb.cz/exchange).

 

 

kupon pro návštěvníky našich webových stránek

Vytiskněte, vystřihněte kupon a přijďte si k nám vyměnit, rádi Vás uvidíme.

 

 

Pojmy NÁKUP a PRODEJ je nutno chápat jednoduše a to z pohledu směnárny.

Valuty nákup tedy vyjadřuje kurz, který se užije, pokud má klient cizí měnu a směnárna mu vyplácí české koruny – tudíž směnárna valuty od klienta NAKUPUJE (tento kurz je vždy ten nižší).

Valuty prodej naopak vyjadřuje kurz, který se užije, pokud má klient české koruny a směnárna mu vyplácí cizí měnu – tudíž směnárna valuty klientovi PRODÁVÁ (tento kurz je vždy ten vyšší). Některé směnárny proto různými nezákonnými způsoby zvýrazňují kurzy prodejní, které jsou vždy logicky vyšší a tak lákají klienty, aby měnili právě u nich, čímž zneužívají jejich neznalosti.

 
© karlovarska-smenarenska.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky